Geschiedenis

Geschiedenis

Geschiedenis strafinrichtingTussen Merksplas en Rijkevorsel, vlak aan de gemeentegrens, bevindt zich onze strafinrichting.

In het jaar 1822 werd de Maatschappij voor Weldadigheid gesticht door Prins Frederik.

Nadat het project met de kleine hoevetjes niet echt lukte, werd er een paar jaren later een bedelaarshuis opgericht.

Rond de jaren 1870 belandden bedelaars en landlopers in de cel. Naast een eigen boerderij vestigden zich vanaf 1880 verschillende nijverheidsfirma's in het gesticht.

Vanaf 1932 verhuisde de gevangenis van Gent naar Merksplas en werd de Weldadigheidskolonie langzaam omgevormd tot een Strafinrichting (1947).

Nadat de landloperij werd afgeschaft, opende het Ministerie van Binnenlands Zaken  in 1993  er het centrum voor illegalen aan de overkant van de strafinstelling waar vroeger de landlopers verbleven . 

Indien er nog mooie postkaarten en foto's zijn van de kolonie die we hier mogen delen met onze collega's, contacteer ons via ons mailadres: info@svkm.be